Hur hjälper du bäst?

MSB i Tacloban,  Filippinerna

MSB-personal i Tacloban, Filippinerna

I dag gästas Krisinfobloggen av Camilla Abelson Bergling, handläggare som arbetar med MSB:s insatspersonal.

Många har hört av sig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att erbjuda sin hjälp till den drabbade befolkningen på Filippinerna efter tyfonen. Som utvecklingshandläggare på enheten för operativ personal tar jag emot samtal och e-postmeddelande från positiva, drivande och ödmjuka personer som vill bidra. Jag är stolt över att få vara en del av ert engagemang och att få lotsa er vidare genom de processer som vi har för att ert bidrag ska komma till bäst nytta.

Det finns många olika organisationer som arbetar med hjälparbete. Så här fungerar det hos oss: Biståndsarbete kräver timing och koordinering. Rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Annars riskerar det att istället bli en belastning för det behövande landet. MSB arbetar alltid utifrån förfrågan om hjälp. Det innebär att det behövande landet eller en hjälporganisation kontaktar MSB med information om sina behov. De kan behöva personal som är sakkunniga inom ett visst område eller materiel.

Personalpoolen

Utifrån förfrågan gör vi en bedömning om vi kommer att få finansiering från SIDA för att genomföra insatsen och om MSB har det som efterfrågas. MSB har en personalpool bestående av cirka 1500 personer. Om vi går vidare med insatsen kontaktar handläggare de personer i personalpoolen som stämmer in på den kravprofil MSB mottagit. Därefter sker en urvalsprocess. Den varierar beroende på vilken organisation MSB samarbetar med. Vanligaste anställningstiden för en insats är sex månader. Under den perioden får vår personal lön, olika lönetillägg, semesterhemresa, hälso- och psykosocialt stöd, säkerhetsstöd och tillgänglighet till MSB:s personal dygnet runt vid en eventuell krissituation.

Så gör du för att åka ut på insatsuppdrag

Om du vill få förfrågningar om insatser behöver du ingå i MSB:s personalpool. Det gör du genom att du registrerar dig på webbportalen MyPages. Där anger du dina kontaktuppgifter samt information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper. Nästa steg är att du ansöker när din kompetens efterfrågas via de annonser som publiceras på vår hemsida.

MSB rekryterar insatspersonal inom en rad olika områden såsom exempelvis human resources (HR), logistik, miljö, vatten och sanitet, sjukvård, informationshantering, minhantering och konstruktion. Därefter genomgår du en ansökningsprocess som ser ut som när du söker ett vanligt arbete med intervju och referenstagning. I vissa fall kan du även bli kontaktad direkt av våra handläggare endast efter att ha registrera dig på MyPages. Det beror på vad du har för kompetens och vilka behov som finns just då.

Bidra med din kompetens

Om du vill bidra med din kompetens för att förändra tillvaron för människor i kris- eller katastrofdrabbade länder bör du fundera på om du möjlighet att vara borta från familj och ordinarie arbetsgivare i sex månader. Har du det och vill bidra med din kompetens till en spännande och utvecklande verksamhet så råder jag dig att registrera dig på MyPages. Behoven i världen är stora och sträcker sig långt vidare än de behövande länder som för tillfället uppmärksammas i medierna. Minns du till exempel den bortglömda konflikten i Kongo? Kvinnornas situation i Sudan? Hur är det på Haiti i dag, tre år efter den förödande jordbävningen?

Camilla Abelson Bergling

/Camilla Abelson Bergling
Utvecklingshandläggare HR på MSB

Annonser

En väl etablerad skrönas död?

Varför testar man inte längre VMA-signalen första måndagen i varje månad klockan 15.00? Det är en fråga som vi ofta får till redaktionen. Jag vände mig med frågan till sakkunnig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och fick till svar: ”Det är en riktigt bra skröna, test av Hesa Fredrik varje månad alltså”.

Vi är glada för att det finns ett intresse för signalen för viktigt meddelande till allmänheten, även känd under namnet Hesa Fredrik. Vi är också glada över att våra läsare har ett så gott minne. Senast signalen ljöd varje månad var nämligen för 68 år sedan.

Under andra världskriget hade man begränsad provning varje helgfri måndag en gång i månaden klockan 15.00. Efter krigets slut 1945 ändrades intervallet till fyra gånger per år.

Intervallet i dag baseras på en förordning från 1961. Den säger att signalprov i fred ”utföres årligen fyra gånger, nämligen första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december klockan 15.00”.

Så kort sagt är det en skröna att VMA-signalen nyligen har testats varje månad. Det här inlägget är ett försök att ta död på den skrönan.

/Irene, red

På plats i förödelsen efter Haiyan

Tacloban efter Haiyan. Foto: MSB

Tacloban efter Haiyan. Foto: MSB

Det har gått drygt två veckor sedan den tropiska orkanen Haiyan drog in över Filippinerna och orsakade stor förödelse. Sverige har tillsammans med flera andra länder och organisationer skickat hjälp och material till det hårt drabbade landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har bland annat stöttat med ett basläger för boende, kommunikationsutrustning och experter   inom IT och vattenrening.

Ulrika Edén, koordinator från MSB är plats i Filippinerna och har arbetat från Manila; Cebu och Tacloban. Har varit på Filippinerna i snart två veckor.

Ulrika Edén, koordinator från MSB är plats i Filippinerna och har arbetat från Manila; Cebu och Tacloban. Har varit på Filippinerna i snart två veckor.

Ulrika Edén, koordinator på MSB, är en av dem som åkt ner till Filippinerna. Vad tänkte du när du kom ner till Filipinerna för snart två veckor sen?

– Att det var så illa som det rapporterats om. På flera håll var nästan allt helt utplånat. Hyddor och betonghus var helt borta. Det såg ut som att någon släppt en bomb, eller kört en stor gräsklippare över hela byar där Haiyan dragit fram.

Beskriv hur det ser ut hos dig just nu?

– Det är en omfattande förödelse. Sopor, folks ägodelar och annat bråte ligger huller om buller. På en del håll har bilar, till och med lastbilar, spolats upp i träd. Det luktar illa, det är en stank av sopor och fortfarande en svag liklukt. Naturen är också helt förstörd. Dessutom är det regnperiod och regnet bara vräker ner. Man är konstant blöt, vilket inte heller förbättrar situationen för de som drabbats. Det är så fruktansvärt, men folk är fantastiska och ler mot mig trots allt elände som de drabbats av.

– Röjningsarbetet har börjat komma igång nu. De stora vägarna är uppröjda och bensinstationerna börjar fungera igen. Folk börjar sakta komma tillbaka till någon form av vardag. Det finns fortfarande områden och öar som räddningsarbetarna inte kunnat nå. Läget förbättras för varje dag, men det kommer att ta många år att återställa allt som Haiyan förstört. Behovet av mat, vatten och skydd är fortsatt väldigt stort.

På vilket sett har du och MSB stöttat de som drabbats?

Det handlar om ett indirekt stöd till cirka 50 andra hjälparbetare genom att vi ordnar med boende och mat i basläger. Vi har bland annat satt upp kommunikationsutrustning och IT–stöd, byggt reningsverk och ordnat duschar vilket är väldigt viktigt.

Basläger i Tacloban under uppbyggnad. Foto: MSB

Basläger i Tacloban under uppbyggnad. Foto: MSB

Vad har varit svårast?

– Logistiken. Det är så många organisationer inblandade och att få all hjälp på plats är en riktig utmaning. I övrigt är det väldigt långa arbetsdagar och väldigt lite vila. Det har varit så mycket arbete att jag inte riktigt hunnit smälta allt elände, men det kommer kanske när jag kommer hem.

Insatsen har nu gått över i långsiktigt arbete. Vad betyder det rent konkret?

– Den humanitära fasen är över. Nu gäller det att stötta med återställning och röja upp allt som ligger och ruttnar. Det handlar också mycket om att få igång vatten och avlopp.

/Redaktionen, Krisinformation.se

En vägvisare i krisen

dammbrott sök

Krisinformation.se har ett syfte som präglar det mesta av det vi gör. Vi ska leda besökaren vidare till ansvarig myndighets information vid en händelse eller kris. Syftet med nyheter, faktatexter, störningsinformation och inlägg i sociala medier är att visa vägen till den som har ansvar.

Krisinformation.se ska vara vägvisaren i det svenska krishanteringssystemet. Sökmotorn är utformad för att göra exakt samma sak; leda vidare till ansvariga myndigheters information (inte främst vår egen). Det har vi utvecklat vidare.

När något stort händer dominerar ofta webbtidningars nyheter i sökresultaten på Google, Bing och i andra sökmotorer. En myndighet som har information om en händelse hamnar tyvärr många gånger långt ner i träfflistan.

400 myndigheters krisinformation
Genom Krisinformation.ses sökmotor hittar du information från mer än 400 svenska myndigheters webbplatser. Vi försöker lyfta fram information om kriser, händelser, trygghet och säkerhet för att du som använder vårt sök ska nå rätt information från de ansvariga aktörerna.

Under sökrutan ser du de vanligaste sökningarna den senaste tiden. Under din sökning kommer du få förslag på sökord medan du skriver i sökrutan. Du kan också göra geografiska begränsningar via en Sverigekarta och välja vilken typ av myndighet du vill ha information från.

Hundratusen sidor om kriser
Bland de över 100.000 webbsidor som nås genom sökfunktionen har vi valt ut ett antal som vi tror att du kan ha lite extra nytta av. Vid större kriser och händelser lägger vi in de viktigaste sidorna med information om den aktuella händelsen.

Prova gärna själv. Om du sedan skickar respons på hur det fungerar eller ger förslag på vilka myndigheters information du tycker borde synas bättre, så hjälper du oss i vägvisandet.

webmaster@krisinformation.se

/hansi, red

Hjälp oss hitta människorna som tar smällen

Dykare på fartyg.

Malin Öhlander på Kustbevakningen är en av flera människor i krishanteringssystemet som Krisinformation.se lyfter fram.

Många tänker inte på att de är en del av krishanteringssystemet. Vi har spårat upp några. Tipsa oss gärna om fler.

I första ledet finns förstås brandmän, poliser och sjukvårdspersonal. De är proffs som har ett tydligt ansvar vid olyckor och kriser. Ska samhället fungera vid svåra påfrestningar måste även skolor hållas öppna, vägar röjas, ämnen testas och sopor hämtas. Därför kan även lärare, skogsarbetare, kemister och renhållningsarbetare vara viktiga för samhällets förmåga att hantera kriser. Det finns förstås fler, ytterligare en bit från epicentrum. Men det är svårt att definiera var gränsen går.

Nu lyfter vi fram några av alla dem som bär upp vår förmåga att hantera kriser. Vi börjar med några som sanerar olja, testar livsmedel, hanterar larm och reparerar elledningar. Vi tar gärna hjälp av er läsare för att söka oss vidare.

Vilka människor och yrken ska vi lyfta fram som representanter för det svenska krishanteringssystemet?

Tre frågor till en kustbevakningsassistent på Kustbevakningen
Tre frågor till en lagbas på Svenska Kraftnät
Tre frågor till en krisberedskapsoperatör på SOS Alarm
Tre frågor till en kemist på Livsmedelsverket

Vem är Hesa Fredrik och hur kan han rädda våra liv?

I dag gästas Krisinfobloggen av Martina Lennartsson, kommunikationsstrateg på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Har du hört Hesa Fredrik? Om du bor i en tätort kanske du har hört när hans hesa skrik testas klockan 15 första måndagen i mars, juni, september och december. Hesa Fredrik är ett varningssystem som kan rädda våra liv och heter egentligen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). VMA utgörs också av informationsmeddelanden i radio och TV om det inträffar en kris.

Lär dig agera vid små och stora kriser

När det inträffar en större kris kan det ta dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt. Hur gör du då? Om du är utan ström. Utan värme. Om det inte finns mat i butikerna. Med tre steg så blir du bättre förberedd:

      1. Ta reda på riskerna
      2. Gör en plan
      3. Utrusta dig.

Webbplatsen Hesa Fredrik har kommit till för att vi alla ska kunna vara förberedda. Vi kan alla drabbas av en liten vardaglig kris eller en större naturkatastrof – hur redo är du?

Ditt eget ansvar

Vi har alla ett gemensamt ansvar att hantera katastrofer och andra kriser. Även om vi i Sverige har en god krisberedskap är det omöjligt för samhället att skydda alla från allt. Du har till exempel ett ansvar att hålla dig informerad. Dessutom har vi alla mycket att tjäna på att förbereda oss för att klara oss själva i åtminstone några dygn. Då kan räddningsresurserna användas för de verkligt nödställda.

Vilken krispersonlighet är du?

Alla har vi olika förhållningssätt till faror. En del oroar oss mycket för sådant som ännu inte har hänt. Andra ser kriser och faror som ett spännande inslag i vardagen. Vilken krispersonlighet är du? Testa dig själv här och fundera på om du är redo för det oväntade!

Webbplatsen Hesa Fredrik är utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län och Krissamverkan Kronoberg. Du kan också följa Hesa Fredrik på Facebook.

Filmning på gång

bloggbild570x200
Maskinen på bilden väckte en hel del uppmärksamhet under gårdagen när den surrade runt i luften. Det är en liten fjärrstyrd helikopter som väger knappt 10 kilo och är utrustad med en filmkamera. Krisinformation.se spelar just nu in en kort informationsfilm om hemsidan. Vårt mål med filmen är öka kunskapen om Krisinformation.se. Vi hoppas att den gör att ännu fler ska hitta till oss vid en kris eller en större händelse.

Hur fick du veta att Krisinformation.se finns?

Skriv gärna en kommentar om det – vi är nyfikna!