Twitter: Snabb kanal vid översvämningar

Idag gästas Krisinfobloggen av Anders Fridborg, biträdande brandchef Uppsala brandförsvar.

Hela Uppsala län är dränkt och katastrofen har varit hotande nära… eller? En del krigsrubriker har det varit den senaste veckan, och ett stort antal villaägare runt om i länet har också drabbats av vatten i sina källare och hus. Förutom en del störningar i tågtrafiken har dock de samhällsviktiga funktionerna kunnat upprätthållas utan störningar.

För räddningstjänstens del har det trots allt varit relativt lugnt. Vi tog tidigt ett inriktningsbeslut att fokusera just på skydd av samhällsviktig verksamhet. De första dagarna fick vi många frågor från allmänheten. De ville få hjälp att pumpa enstaka hus, men dels hade våra resurser aldrig räckt till alla, dels skulle det menligt påverkat beredskapen för att kunna skydda samhällsvärden och även för andra insatser. Så länge samhällets ordinarie resurser hanterar situationen har vi inte agerat.

Lägesuppdateringar till allmänheten
Att kommunicera den inriktningen har varit viktigt för oss och vi har nyttjat de tillfällen vi haft med mediakontakter för att få ut budskapet: vänd er i första hand till era försäkringsbolag och de entreprenörer som de anlitar. Samarbetet med kommunens informatörer och beredskapssamordnare är jätteviktigt för en samordnad information. Även sådana kanaler som Facebook och Twitter har använts flitigt för att förmedla lägesuppdateringar till allmänheten. Jag tycker själv att Twitter är en utomordentlig kanal för snabb information.

En intressant aspekt har varit att så många från såväl allmänhet som journalistkåren automatiskt har trott att räddningstjänsten har ansvaret för allt som sker i en översvämningssituation. Är det det höga förtroende vi har hos allmänheten eller den upplevda tryggheten av en uniform som ligger bakom? I Uppsala kommun – där ju Fyrisån varit nära att brädda över och översvämma delar av centrala staden – har det varit tydligt att ansvaret legat kvar på de olika utförarna. Förvaltningar och nämnder har fortsatt att ansvara för sina olika områden och samordning har skett via regelbundna möten. Räddningstjänstens roll har mycket handlat om att processa information, analysera och göra riskbedömningar. Vår vana av stabsarbete och ledning under tidspress är en värdefull tillgång.

Avspärrningar kvar
Nu står vi inför nya utmaningar. Så länge ett samhälle har en krisuppfattning är åtgärder som påverkar och begränsar deras vardag lätt motiverade och accepterade. Men när vattnet sjunkit undan är risken inte lika synlig och konkret. I centrala Uppsala kvarstår avspärrningar längs Fyrisån tills hållfasthet i vägbanor och kajkanter kan garanteras. Där pågår ett intensivt arbete just nu på flera plan – inte minst kommunikativt!

// Anders Fridborg, biträdande brandchef Uppsala brandförsvar
Räddningschef i beredskap vecka 16

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s