Bytt bloggadress

Hej på er!

Vi har bytt bloggadress och kommer inte att publicera några fler inlägg här. Du hittar oss istället här (på adressen blogg.krisinformation.se).

Allt gott!

/Redaktionen

Annonser

Vi bygger om och bygger nytt

Senast det hände var för sex år sedan. Nu är det dags igen. Vår sajt är gammal och vi ska uppdatera och tänka nytt. Vi vill ha er hjälp. Hur vill ni att vi ska kommunicera och informera i framtiden?

När vi bygger nya Krisinformation.se funderar vi mest kring hur framtida kommunikation och dialog bör ske. Vi vill att fokus ska ligga på information snarare än struktur. Vi vill nå dig med krisinformation oavsett om du väljer att gå in på vår hemsida eller att följa oss i sociala media. Det ska vara så smidigt som möjligt, både för dig och för oss.

I dagsläget har vi många sidor på Krisinformation.se som beskriver allt från olika myndigheters ansvar till vad du har för ansvar vid en utlandsresa. Är den information intressant eller vill ni bara läsa om aktuella händelser hos oss? Vi når ut till flest via våra sociala mediekanaler. Att tänka webbplats i traditionell mening kanske är förlegat?

Även kanaler och plattformar ändras över tid. Nu är Twitter och Facebook stora men imorgon kan det vara något annat. Vi vill lätt kunna nå ut till er där ni är även i framtiden. I dag för vi dialog med er på Twitter, Facebook och vår blogg. Naturligtvis vill vi fortsätta att förbättra den dialogen. Den information vi går ut med ska vara lätt att ta till sig. Krisinformationen ska nå rätt personer i rätt tid.

Kort sagt – vi är öppna för era idéer! Hur vill ni se ett framtida Krisinformation.se?

/Redaktionen

Därför ställs tåg in under stormen Sven

X2000 PÅ ÅRSTABRON

Foto: Rolf Christensen/Scanpix

I dag gästas Krisinfobloggen av Bengt Olsson på Trafikverket. Han berättar varför Trafikverket har beslutat att ställa in tåg under stormen Sven, som just nu drar in över Sverige.

Det finns flera orsaker till att Trafikverket ställer in tåg. Vädret har ofta stor betydelse. Att det är många inställda tåg just nu beror på två olika saker: hård vind och/eller kombinationen av ymnigt snöfall och kyla.

Orsakerna skiljer sig också mellan olika delar av landet. I Syd- och Västsverige är det framför allt risken för hårda vindar som är orsaken till att vi ställer in trafik (eller i vissa fall drar ner den tillåtna körhastigheten).

Två saker som vi tar med i beräkningen när vi ska fatta beslut om inställda tåg är:

1. Hur järnvägen ligger i terrängen, och hur stor risk det är för att exempelvis kontaktledningen kan komma i svängning och till slut brista när ett tåg kör förbi.

2. Om det är tillräckligt ”trädsäkrat” längs bansträckningen. Det vill säga att det inte far ut några träd över ledningar eller spår.

Om vindens medelhastighet ligger på 25-30 sekundmeter kan vi fatta beslut om att minska tågtrafiken, beroende på det som står ovan.

Vid medelvind över 30 sekundmeter ska all trafik ställas in. Vi måste också se till att göra kontaktledningarna spänningslösa. Annars riskerar vi att kontaktledningar rasar ner på signalanläggningar längs banan och slår ut dem.
Förutom att det kan vara farligt att vistas ute (se SMHIs definitioner på vädervarningar som vi följer) ställer vi framförallt in tåg av säkerhetsskäl, för att vi inte ska riskera att bli stående med strömlösa tåg med resenärer ute på någon sträcka.

Snö, is eller kyla i kombination med stark vind är den vanligaste orsaken till att vi kör med minskad trafik. Då behöver vi fokusera på underhåll, till exempel snöskottning vid utpekade växlar, för att klara den trafik som kommer att köra. Det är bättre att den trafik som går kommer fram i tid, än att det blir tåg ”stående på linjen” med allt vad det innebär. En urglesad trafik är också, i och med att det är så tät tågtrafik i Sverige och främst storstadsregionerna, förutsättningen för att man säkert ska hinna ta bort snö och is innan tågen kommer.

Hur hjälper du bäst?

MSB i Tacloban,  Filippinerna

MSB-personal i Tacloban, Filippinerna

I dag gästas Krisinfobloggen av Camilla Abelson Bergling, handläggare som arbetar med MSB:s insatspersonal.

Många har hört av sig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att erbjuda sin hjälp till den drabbade befolkningen på Filippinerna efter tyfonen. Som utvecklingshandläggare på enheten för operativ personal tar jag emot samtal och e-postmeddelande från positiva, drivande och ödmjuka personer som vill bidra. Jag är stolt över att få vara en del av ert engagemang och att få lotsa er vidare genom de processer som vi har för att ert bidrag ska komma till bäst nytta.

Det finns många olika organisationer som arbetar med hjälparbete. Så här fungerar det hos oss: Biståndsarbete kräver timing och koordinering. Rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Annars riskerar det att istället bli en belastning för det behövande landet. MSB arbetar alltid utifrån förfrågan om hjälp. Det innebär att det behövande landet eller en hjälporganisation kontaktar MSB med information om sina behov. De kan behöva personal som är sakkunniga inom ett visst område eller materiel.

Personalpoolen

Utifrån förfrågan gör vi en bedömning om vi kommer att få finansiering från SIDA för att genomföra insatsen och om MSB har det som efterfrågas. MSB har en personalpool bestående av cirka 1500 personer. Om vi går vidare med insatsen kontaktar handläggare de personer i personalpoolen som stämmer in på den kravprofil MSB mottagit. Därefter sker en urvalsprocess. Den varierar beroende på vilken organisation MSB samarbetar med. Vanligaste anställningstiden för en insats är sex månader. Under den perioden får vår personal lön, olika lönetillägg, semesterhemresa, hälso- och psykosocialt stöd, säkerhetsstöd och tillgänglighet till MSB:s personal dygnet runt vid en eventuell krissituation.

Så gör du för att åka ut på insatsuppdrag

Om du vill få förfrågningar om insatser behöver du ingå i MSB:s personalpool. Det gör du genom att du registrerar dig på webbportalen MyPages. Där anger du dina kontaktuppgifter samt information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper. Nästa steg är att du ansöker när din kompetens efterfrågas via de annonser som publiceras på vår hemsida.

MSB rekryterar insatspersonal inom en rad olika områden såsom exempelvis human resources (HR), logistik, miljö, vatten och sanitet, sjukvård, informationshantering, minhantering och konstruktion. Därefter genomgår du en ansökningsprocess som ser ut som när du söker ett vanligt arbete med intervju och referenstagning. I vissa fall kan du även bli kontaktad direkt av våra handläggare endast efter att ha registrera dig på MyPages. Det beror på vad du har för kompetens och vilka behov som finns just då.

Bidra med din kompetens

Om du vill bidra med din kompetens för att förändra tillvaron för människor i kris- eller katastrofdrabbade länder bör du fundera på om du möjlighet att vara borta från familj och ordinarie arbetsgivare i sex månader. Har du det och vill bidra med din kompetens till en spännande och utvecklande verksamhet så råder jag dig att registrera dig på MyPages. Behoven i världen är stora och sträcker sig långt vidare än de behövande länder som för tillfället uppmärksammas i medierna. Minns du till exempel den bortglömda konflikten i Kongo? Kvinnornas situation i Sudan? Hur är det på Haiti i dag, tre år efter den förödande jordbävningen?

Camilla Abelson Bergling

/Camilla Abelson Bergling
Utvecklingshandläggare HR på MSB

En väl etablerad skrönas död?

Varför testar man inte längre VMA-signalen första måndagen i varje månad klockan 15.00? Det är en fråga som vi ofta får till redaktionen. Jag vände mig med frågan till sakkunnig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och fick till svar: ”Det är en riktigt bra skröna, test av Hesa Fredrik varje månad alltså”.

Vi är glada för att det finns ett intresse för signalen för viktigt meddelande till allmänheten, även känd under namnet Hesa Fredrik. Vi är också glada över att våra läsare har ett så gott minne. Senast signalen ljöd varje månad var nämligen för 68 år sedan.

Under andra världskriget hade man begränsad provning varje helgfri måndag en gång i månaden klockan 15.00. Efter krigets slut 1945 ändrades intervallet till fyra gånger per år.

Intervallet i dag baseras på en förordning från 1961. Den säger att signalprov i fred ”utföres årligen fyra gånger, nämligen första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december klockan 15.00”.

Så kort sagt är det en skröna att VMA-signalen nyligen har testats varje månad. Det här inlägget är ett försök att ta död på den skrönan.

/Irene, red

På plats i förödelsen efter Haiyan

Tacloban efter Haiyan. Foto: MSB

Tacloban efter Haiyan. Foto: MSB

Det har gått drygt två veckor sedan den tropiska orkanen Haiyan drog in över Filippinerna och orsakade stor förödelse. Sverige har tillsammans med flera andra länder och organisationer skickat hjälp och material till det hårt drabbade landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har bland annat stöttat med ett basläger för boende, kommunikationsutrustning och experter   inom IT och vattenrening.

Ulrika Edén, koordinator från MSB är plats i Filippinerna och har arbetat från Manila; Cebu och Tacloban. Har varit på Filippinerna i snart två veckor.

Ulrika Edén, koordinator från MSB är plats i Filippinerna och har arbetat från Manila; Cebu och Tacloban. Har varit på Filippinerna i snart två veckor.

Ulrika Edén, koordinator på MSB, är en av dem som åkt ner till Filippinerna. Vad tänkte du när du kom ner till Filipinerna för snart två veckor sen?

– Att det var så illa som det rapporterats om. På flera håll var nästan allt helt utplånat. Hyddor och betonghus var helt borta. Det såg ut som att någon släppt en bomb, eller kört en stor gräsklippare över hela byar där Haiyan dragit fram.

Beskriv hur det ser ut hos dig just nu?

– Det är en omfattande förödelse. Sopor, folks ägodelar och annat bråte ligger huller om buller. På en del håll har bilar, till och med lastbilar, spolats upp i träd. Det luktar illa, det är en stank av sopor och fortfarande en svag liklukt. Naturen är också helt förstörd. Dessutom är det regnperiod och regnet bara vräker ner. Man är konstant blöt, vilket inte heller förbättrar situationen för de som drabbats. Det är så fruktansvärt, men folk är fantastiska och ler mot mig trots allt elände som de drabbats av.

– Röjningsarbetet har börjat komma igång nu. De stora vägarna är uppröjda och bensinstationerna börjar fungera igen. Folk börjar sakta komma tillbaka till någon form av vardag. Det finns fortfarande områden och öar som räddningsarbetarna inte kunnat nå. Läget förbättras för varje dag, men det kommer att ta många år att återställa allt som Haiyan förstört. Behovet av mat, vatten och skydd är fortsatt väldigt stort.

På vilket sett har du och MSB stöttat de som drabbats?

Det handlar om ett indirekt stöd till cirka 50 andra hjälparbetare genom att vi ordnar med boende och mat i basläger. Vi har bland annat satt upp kommunikationsutrustning och IT–stöd, byggt reningsverk och ordnat duschar vilket är väldigt viktigt.

Basläger i Tacloban under uppbyggnad. Foto: MSB

Basläger i Tacloban under uppbyggnad. Foto: MSB

Vad har varit svårast?

– Logistiken. Det är så många organisationer inblandade och att få all hjälp på plats är en riktig utmaning. I övrigt är det väldigt långa arbetsdagar och väldigt lite vila. Det har varit så mycket arbete att jag inte riktigt hunnit smälta allt elände, men det kommer kanske när jag kommer hem.

Insatsen har nu gått över i långsiktigt arbete. Vad betyder det rent konkret?

– Den humanitära fasen är över. Nu gäller det att stötta med återställning och röja upp allt som ligger och ruttnar. Det handlar också mycket om att få igång vatten och avlopp.

/Redaktionen, Krisinformation.se